Intet Borgspil i 2021

Da der stadig vurderes at være for stor usikkerhed omkring COVID-19, har Borgspillets bestyrelse valgt heller ikke at opsætte stykket om Grevinde Danner i 2021.

Restriktionerne har gjort det svært at lægge et ordentligt prøveforløb, og det er for usikkert, om forestillingerne vil kunne afholdes forsvarligt for både publikum og deltagere. 

Sammen med de gentagne udsættelser i vaccinationskalenderen og den øgede økonomiske risiko ved manglende publikum, har bestyrelsen truffet den svære beslutning at udskyde stykket til 2022.

Forhåbentligt kan vi til næste sommer endelig byde nye og gamle gæster velkommen tilbage i Vedbygårds smukke park.

Pas godt på hinanden, hav en god sommer og på gensyn i 2022!