Generalforsamling 2024

Ruds Vedby Borgspil indkalder til ordinær generalforsamling

Torsdag d. 21. marts kl. 19.00 i Ruds Vedby Sognegård.

Generalforsamlingen er som altid kun for foreningens medlemmer.

Punkter til dagsordenen skal indleveres til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.