Generalforsamling 2023

Ruds Vedby Borgspil afholder ordinær generalforsamling

tirsdag d. 28. februar kl. 19.00 i Ruds Vedby Sognegård.

Generalforsamlingen er kun for medlemmer af foreningen.

Forslag og andet, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.