Generalforsamling

Ruds Vedby Borgspil afholder ordinær generalforsamling

22. marts 2018 kl. 19.00 i Ruds Vedby Sognegård.

Forslag og andet, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.